کر گیری( مغزه گیری)

کر گیری( مغزه گیری): 
موارد مهم استفاده از كرگيري جهت ايجاد سوراخ استوانه ای در بتن در هر قطر و عمقی براي عبور كابل هاي برق، لوله هاي آب و گاز، تأسيسات ساختماني، نمونه گیری و... مي باشد. كرگيري جهت ايجاد سوراخ هاي استوانه ای در بتن مسلح، پيش ساخته، آسفالت، آجر، بلوك سيماني، مصالح ساختي استفاده مي شود. همچنين مي توان در مناطقی که امکان استفاده از دیگر تجهيزات برش بتن نمي باشد، با استفاده از كرگیری پيوسته برش مورد نظر را ايجاد نمود.

 

همچنين اين امكان وجود دارد كه در كف خيابان، پياده رو، ديوار ها، سقف، كف ساختمان ها و حتي بر روي سطوح لغزنده عمليات سوراخ كاري انجام گردد. مجتمع خدمات برش بتن اسپادانا اين توانايي را دارد كه با استفاده از دستگاه هاي كرگيري مختلف و متناسب با نوع مكان و ابعاد برش سوراخ هايي از قطر 1سانتيمتر تا 1 متر و بدون محدوديت عمق را با هر زاويه اي كه مد نظر مشتري باشد ايجاد نمايد.

 

 

کرگیری در سقف

 

 

مقالات