تماس با ما

آدرس: کرج جهان شهر - خیابان شکوفه نبش مریم شرقی ساختمان سامان  

تلفن مدیریت: 09133343908 عطایی

 تلفن مسئول اجرایی: 09133343908 عطایی

تلفکس:۰۲۶۳۴۴۷۰۶۰۹      

آدرس ایمیل: ccespadana@yahoo.com