برش بتن مسلح اسپادانا
برش بتن اسپادانا - لوگو

برش بتن اسپادانا

شاقول سازی ساختمان


افتخاری دیگر از مجموعه برش بتن اسپادانا

.پرسنل با تجربه و کاردان این مجموعه  در پروژه ای توانستند انحراف و کجی ساختمانی را اصلاح نمایند و سپس اقدام به تقویت سازه نمایند 

 شاقول سازی ساختمان نا تراز و کج

 

شاقول سازی ساختمان نا تراز و کج

 

شاقول سازی ساختمان نا تراز و کج

 

شاقول سازی ساختمان نا تراز و کج

 

 

شاقول سازی ساختمان نا تراز و کج

 

 

 


چرا انتخاب ما

برش بتن اسپادانا

مجموعه برش بتن اسپادانا

ارسال درخواست / پیشنهاد