برش بتن مسلح اسپادانا
برش بتن اسپادانا - لوگو

برش بتن اسپادانا

خدمات


1- برش بتن مسلح و غير مسلح (نه تخريب) در ابعاد مختلف با دستگاه هاي متناسب با محل 2- برش مناطق داراي يك سطح آزاد
 3- برش سازه بتني حجيم با ابعاد و وزن هاي مختلف
 4- برش با كاتر مخصوص (كف سالن ها، آسفالت، خيابان ها و ...)
 5- كرگيري (سوراخ كاري) در قطر و ابعاد مختلف
 6- كاشت آرماتور در كف و بدنه
 7- تنگه بري برداشت قسمتي از كوه در راه سازي ها و ... 
 
برش بتن اسپادانا - کرگیری اتوبان نواب
 
برش بتن اسپادانا - کرگیری به طول 2متر اتوبان نواب
 
برش بتن اسپادانا - برش سیمی آب رسانی هیرمند سیستان
 
مزاياي روش ارائه شده توسط اين مجموعه نسبت به روش تخريب به شرح زير مي باشد: 
1- سرعت برش بسيار بالا 
2- استفاده از دستگاه هاي متناسب با نوع برش
3- عدم ايجاد آلودگي صوتي (جهت مناطق مسكوني، بيمارستان ها و ....)
4- عدم ضربه به فونداسيون 
5- عدم وجود محدوديت در ابعاد برش
6- جدا شدن يك تكه ی بتن 
7- دقت بالا در ابعاد برش، كيفيت بالا و صافي سطح محل برش خورده 
 
برش بتن اسپادانا - کاشت آرماتور در بتن

چرا انتخاب ما

برش بتن اسپادانا

مجموعه برش بتن اسپادانا

ارسال درخواست / پیشنهاد