برش بتن مسلح اسپادانا
برش بتن اسپادانا - لوگو

برش بتن اسپادانا


متروی تهران خط 7 - سری سوم


برش بتن به روش برش سیمی و کرگیری در خط 7 متروی تهران 

 برش بتن به روش ترکیبی اغلب زمانی انجام می شود که در خط برش با توجه به موقعیت آن  دچار محدودیت باشیم کاربرد دارد.

برش بتن به روش کرگیری و برش سیمی در مترو تهران خط 7 - برش بتن اسپادانا

 

برش بتن به روش کرگیری و برش سیمی در مترو تهران خط 7 - برش بتن اسپادانا

 

برش بتن به روش کرگیری و برش سیمی در مترو تهران خط 7 - برش بتن اسپادانا

 

برش بتن به روش کرگیری و برش سیمی در مترو تهران خط 7 - برش بتن اسپادانا

 

برش بتن به روش کرگیری و برش سیمی در مترو تهران خط 7 - برش بتن اسپادانا

 


چرا انتخاب ما

برش بتن اسپادانا

مجموعه برش بتن اسپادانا

ارسال درخواست / پیشنهاد